Organizarea unitatii

Resurse materiale:

  Grădiniţa “Marchengarten”deţine un spaţiu inchiriat amenajat în conformitate cu cerinţele educaţionale şi sanitare în vigoare pentru desfăşurarea activităţilor aferente.

PERSONAL DIDACTIC :

1.Chetroiu Steriana-Manager, profesor pentru învăţământul primar, gradul didactic I, expert în evaluare şi acreditare ARACIP,membră în Corpul Experţilor în Management Educaţional,autoare de manuale şi auxiliare curriculare,

2.Ghiţă Emilia-Director , profesor pentru învăţământul preşcolar, titulară în această grădiniţă,gradul didactic II,

3.Lazăr Monika Arabella-profesor pentru învăţământul preşcolar, titulară în această grădiniţă,grad definitiv,
4.Dobre Ana-Maria-profesor pentru învăţământul preşcolar,titulară în această grădiniță ,grad definitiv

5.Anciu Dana Beatrice-profesor pentru învăţământul preşcolar,titulară în această unitate,

6.Ghindaru Diana Ramona- profesor pentru învăţământul preşcolar, titulară în această unitate,

7.Hanu Alexandra-profesor de limbă germană,

8.Chirobocia Gabriela- profesor de limbă germană,

9.Ulmer Silviana- profesor de limbă germană,

10.Cristea Cătălina-profesor psiholog,consilier şcolar

PERSONAL COLABORATOR:

1.Iordache Eugenia-profesor de educaţie fizică şi sport, antrenor de dans sportiv

2.Balaban Valeria-profesor logoped

3.Cane Marilena-profesor arte vizuale

4.Miricescu Florica-profesor pian

5.Haiducu Claudia-profesor de limbă engleză

PERSONAL NEDIDACTIC :

1.Demeter Anisoara-asistent medical

2.Eremia Maria-medic pediatru

3.Barbu Cornelia-bucătăreasă

4.Popescu Maricica-îngrijitoare curăţenie

5.Szabo Roxana -îngrijitoare curăţenie

6.Neacşu Elena Simona- îngrijitoare curăţenie

7.Stan Finuţa-supraveghetor  grupa mini

8.Pecilă Ion Silviu-şofer

9. Oprea Jean-şofer